KENNISGEVING OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

We stellen uw interesse in onze website op prijs en willen graag dat u zich bij ons op uw gemak voelt. U kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens op verantwoordelijke wijze behandelen. Uw privacy is uiterst belangrijk voor ons en we nodigen u vriendelijk uit om de volgende informatie te lezen, zodat u kunt zien waarom en hoe wij gegevens van u verzamelen en hoe deze door ons zullen worden gebruikt.

Wij geloven dat vertrouwen door transparantie komt.

Hiermee willen we u volledig en transparant informeren over hoe wij de Persoonsgegevens verwerken die u verstrekt (hierna gezamenlijk "Persoonsgegevens" genoemd) en/of van u werden verzameld tijdens het plaatsen van een onlinebestelling via onze website beezmax.com (hierna de "Website" genoemd).

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geniet u van de voordelen die exclusief zijn voor onze klanten. Alle informatie die u ons geeft, is vertrouwelijk. We zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken op de manieren en voor de doeleinden die worden vermeld in dit beleid.

1. WIE VERZAMELT DE PERSOONSGEGEVENS

De entiteit die Persoonsgegevens verzamelt als VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE (hierna de "Verwerkingsverantwoordelijken" genoemd) is:
- MBM Ltd, met statutaire zetel in de Seychelles, Victoria, Francis Rachel Str, Oliji Trade Centre, Suite 13, First Floor, email mbmltd.privacy@gmail.com, voor klachten over Gegevensbescherming.

2. WAAROM WIJ DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

Om onze Website te bekijken, bent u niet verplicht om uw Persoonsgegevens in te voeren.
Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens alleen als u deze aan ons verstrekt als onderdeel van een onlinebestelling.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
uitvoering van het verkoopcontract, levering van het product, boekhouding en nakoming van wettelijke verplichtingen, dienst na verkoop;

Verwerkingsverantwoordelijken kunnen de volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
• persoonlijke informatie: voornaam, achternaam;
• verzend- en factuuradres, woonadres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer, leverings- en betalingsmethode
Gegevensverwerkers kunnen de volgende Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
• naam van de houder van de kredietkaart/debetkaart
• vervaldatum van de kredietkaart/debetkaart en vervaldatum*.
*In dit geval gaat het om wereldwijd vertrouwde bedrijven die de betalingen beheren met een debetkaart of kredietkaart

Dit is alleen nodig om ervoor te zorgen dat uw bestelling tijdig kan worden afgehandeld, de betaling: contant bij aflevering (rembours) of met een kredietkaart/debetkaart (externe bedrijven beheren de betalingen die worden gedaan met een debetkaart of kredietkaart) wordt verwerkt en de producten die u bij ons koopt, worden afgeleverd aan het juiste adres; kort na uw bestelling ontvangt u een online bestelbevestiging per e-mail in uw inbox, maar we zullen uw Persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken, tenzij u ons daartoe toestemming geeft.

3. WAT GEBEURT ER WANNEER U ONS GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Sommige Persoonsgegevens die we tijdens de aankoop zullen vermelden, zijn nodig voor de aankoop, levering van het product, boekhouding, naleving van wettelijke verplichtingen en de dienst na verkoop.
Het verstrekken en verwerken van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is optioneel en daarom zal de verwerking van de Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden alleen met uw toestemming plaatsvinden.
U kunt te allen tijde uw toestemming voor marketingdoeleinden intrekken door contact op te nemen met individuele Verwerkingsverantwoordelijken op het adres vermeld in artikel 1 (WIE VERZAMELT DE PERSOONSGEGEVENS). . Als u uw toestemming onthoudt, worden uw gegevens niet verwerkt voor marketingdoeleinden, maar dit heeft geen invloed op uw vermogen om uw aankopen te plaatsen.

4. HOE WE DE PERSOONSGEGEVENS ZULLEN VERWERKEN

De door Verwerkingsverantwoordelijken verstrekte en/of verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen door geautomatiseerde hulpmiddelen en in sommige gevallen zullen ze op papier worden verwerkt (bijv. met het oog op de levering door de koerier).
De verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het contract uit te voeren, of ter verstrekking van wettelijke garanties of voor de dienst na verkoop in overeenstemming met de voorwaarden voor bewaring vereist door de toepasselijke wetgeving. De verzamelde Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden worden opgeslagen totdat de klant vraagt ​​om de registratie of toestemming voor de verwerking van de Persoonsgegevens in te trekken.
Om de teruggave van producten of mogelijke vordering in verband met defecte producten te beheren, moeten we uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Om fraude in verband met vorderingen en teruggaven te voorkomen, moeten we mogelijk bepaalde Persoonsgegevens van u vragen om uw verzoek te kunnen behandelen.
We kunnen de gegevens die u ons verstrekt gedurende een bepaalde periode opslaan en verwerken om ervoor te zorgen dat elk vermoeden van frauduleus gebruik van een identiteit in de toekomst goed kan worden onderzocht.

5. WIE ZAL DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

de Persoonsgegevens worden verwerkt door:< br / >• werknemers en medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijken die belast zijn met de verwerking;< br / >• werknemers en medewerkers van de Gegevensverwerkers die worden aangewezen door Verwerkingsverantwoordelijken met inbegrip van (i) personen die onlinewinkels beheren en die de Persoonsgegevens kunnen bekijken, bewerken en bijwerken die in de CRM-systemen werden ingegeven die de Verwerkingsverantwoordelijken gebruiken om gegevens te verwerken voor e-commercedoeleinden (ii) personen die de opslag van de Persoonsgegevens beheren ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met lokale en Europese overeenkomsten en wetgeving;< br / >• derden in of buiten de EU, Gegevensverwerkers, die worden gebruikt door de Verwerkingsverantwoordelijken in het bijzonder voor verzending (koeriersdienst, zodat u uw bestelling op het exacte adres kunt ontvangen dat u hebt verstrekt), ondersteuning na verkoop (callcenter om te zorgen voor de probleemloze leverbaarheid van uw onlineaankoop, en om informatie te ontvangen over het product).< br / > De Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt (dit zijn wereldwijd vertrouwde bedrijven die de betalingen beheren met een debetkaart of kredietkaart). De Persoonsgegevens worden op geen enkele manier verspreid. De Persoonsgegevens worden doorgegeven buiten het land of de Europese Unie, in landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben, maar alleen in overeenstemming met de waarborgen die zijn vastgelegd in de toepasselijke privacywetgeving.
We beperken de gegevens die we delen met derden voor de specifieke doeleinden waarvoor ze nodig zijn. Ze worden strikt door ons gecontroleerd om de bescherming van uw gegevensprivacy te waarborgen. Deze bedrijven kunnen uw gegevens nooit vrij gebruiken of verzenden.

6. UW RECHTEN

U kunt te allen tijde informatie opvragen over Persoonsgegevens die zijn verzameld, gebruikt, verstrekt of verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijken (recht van inzage), evenals verzoeken om integratie, rectificatie of wissing en bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Bovendien kunt u vanaf 25 mei 2018 (wanneer Verordening (EU) 2016/679 van kracht wordt) de volgende rechten uitoefenen: beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit.
U hebt in het bijzonder het recht om bezwaar te maken tegen en uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken voor het verzamelen, gebruiken, verstrekken of verwerken van uw Persoonsgegevens voor het verzenden van reclamemateriaal, directe verkoop of voor marktonderzoeken of commerciële mededelingen, zowel geautomatiseerd (e-mail, andere systemen voor communicatie op afstand zoals, bijvoorbeeld: sms, mms) als traditioneel (per post).
Als u er de voorkeur aan geeft dat de verwerking van uw Persoonsgegevens uitsluitend gebeurt met behulp van traditionele contactmethoden, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door middel van geautomatiseerde contactmethoden.
Om uw hierboven vermelde rechten uit te oefenen en/of vragen of klachten in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een verzoek sturen naar de Verwerkingsverantwoordelijken door naar dit e-mailadres mbmltd.privacy@gmail.com te schrijven of naar het postadres en de contacten vermeld in artikel 1 (WIE VERZAMELT DE PERSOONSGEGEVENS) van deze kennisgeving.

7. ONS GEBRUIK VAN COOKIES

We kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan deze website, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en het aantal paginaweergaven. We kunnen deze informatie gebruiken bij het beheer van deze Website om de bruikbaarheid van de Website te verbeteren. Alle informatie die wij via cookies verzamelen, is evenwel vertrouwelijk. We zullen ze alleen gebruiken op de manier die wordt beschreven in dit beleid.
Veel internetgebruikers maken zich zorgen over hun privacy en het gebruik van 'cookies' op internet. Cookies zijn kleine bestanden die kunnen worden gebruikt voor het opslaan van informatie die u al hebt verstrekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om informatie over u of uw computersysteem te "stelen". Deze Website maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden. De Website onthoudt bijvoorbeeld welke pagina u bekijkt, om uw volgende bezoek praktischer te maken. Niettemin, als u het niet leuk vindt om cookies te hebben, kunt u deze op elk gewenst moment uitschakelen in de internetopties van uw webbrowser. Dit heeft echter een negatief effect op de bruikbaarheid van vele websites, waaronder deze.