ZASADY I WARUNKI

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony lub usług na niej dostępnych prosimy przeczytać niniejsze zasady użytkowania. Odwiedzając lub korzystając z tej strony, bądź też dokonując na niej zakupu, potwierdzasz swoją akceptację zasad użytkowania tej strony.
Odwiedzając tę stronę lub oglądając treści na niej zawarte i/lub dokonując zakupu na tej stronie, użytkownik oświadcza i zapewnia, że przeczytał, zrozumiał, posiada zdolność prawną i niniejszym zgadza się być prawnie związany tymi zasadami. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy o niekorzystanie z tej strony.
Niniejszymi zasadami objęte są wszystkie produkty sprzedawane wyłącznie przez Advaliantleads LLC na stronie www.beezmax.com/pl/. Jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad zostaną potwierdzone przez Advaliantleads LLC. Nie obowiązują żadne inne Zasady i warunki. Każdy użytkownik odwiedzający sklep i korzystający z jego usług wyraża zgodę na stosowanie się do zawartych tu zasad, bez żadnych wyjątków. Jeśli ktoś nie zgadza się z tymi warunkami, musi on zrezygnować z korzystania z usług tego sklepu i dokonywania z nim wszelkich transakcji. Przesłanie zamówienia oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków oraz wszystkich zasad z nim związanych.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia powinny być składane przez Internet poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.beezmax.com/pl/. Twoje zamówienie zostanie odebrane przez nas w momencie przesłania do nas Twoich danych kontaktowych i oczekiwanej ilości produktu za pośrednictwem formularza zamówienia. Szczegóły zamówienia są dostępne na stronie użytkownika po zakończeniu zlecenia.

CENY I PROMOCJE

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie są ostateczne. W przypadku trwającej promocji nasi klienci będą mieli możliwość uzyskania zniżki na produkt objęty promocją. Ceny produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Klienci zostaną obciążeni ceną produktu, jaka obowiązywała w chwili zakupu.

ZASADY WYSYŁKI

Produkt może zostać wysłany na terenie całej Polski. Produkty zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany w formularzu zamówienia. Forma płatności to płatność przy odbiorze. Wysyłki odbywają się codziennie, za wyjątkiem weekendów i świąt.

ZWROT PIENIĘDZY

Prośby o zwrot lub anulowanie zamówienia wysyłane są drogą e-mailową na adres: support@beezmax.com. W swojej prośbie klient musi podać jej powód. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia próśb kupujących, jeśli ich reklamacja uznana zostanie za bezpodstawną.
Zwracany produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został otrzymany przez kupującego (jak nowy), w zapieczętowanym, nienaruszonym oraz kompletnym, oryginalnym opakowaniu.
Aby przyjęcie zwrotu było możliwe, należy przedstawić numer zamówienia osoby, która dokonała zakupu produktu i której dane zawarte są w kodzie zamówienia.
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu i wystąpienia o zamianę na inny produkt lub zwrot pieniędzy w dwóch przypadkach:
1. W przypadku udowodnionej winy ze strony naszej firmy (klient otrzymał niewłaściwy produkt lub produkt z wadami jakościowymi) klient powinien zwrócić produkt w ciągu dziesięciu (10) dni od daty jego otrzymania, nie ponosząc kosztów wysyłki.
2. Jeśli decyzja klienta o zwrocie produktu nie wynikła z żadnego z wyżej wymienionych, obiektywnych powodów, firma zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu. Jeśli reklamacja uznana zostanie za zasadną, klient może dokonać zwrotu produktu w ciągu dziesięciu (10) dni od daty wystawienia faktury. W takim przypadku wszelki koszt wysyłki oraz wszelkie różnice w cenach produktów poniesie klient.
We wszystkich przypadkach produkty powinny znajdować się w stanie, w jakim zostały otrzymane przez klienta: kompletne, bez żadnych uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Jeśli nie zostaną one zwrócone w ciągu dziesięciu (10) dni, nasz sklep nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu.
W zgodzie z Zasadami i warunkami, po zaakceptowaniu przez nas zwrotu produktu klient uprawniony jest do otrzymania innego produktu o jednakowej wartości lub zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy następuje w przeciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania przez nas produktu.
W przypadku powtarzających się zwrotów lub w sytuacji, gdy nasza firma uzna, że klient nadużywa prawa zwrotu lub działa w złej wierze, możemy odmówić zwrotu produktu, nawet jeśli te warunki są spełnione.
Zasady te nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

TWOJE OBOWIĄZKI JAKO KLIENTA:

Klient ponosi odpowiedzialność za wybór swojego produktu i jego przydatność do celów. Klientowi nie wolno podejmować działań, które mogą zaszkodzić dobrej opinii, bezpieczeństwu i/lub dostępności usług naszej firmy.
● Podaj ważne imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu i adres e-mail.
● Koszt zamówionego towaru ponoszony jest przez klienta.
● Bądź obecny lub też wyznacz przedstawiciela, który będzie obecny w momencie dostawy.
● Nie twórz fałszywych zamówień.
● Nie wystawiaj fałszywych opinii o produkcie ani innych fałszywych informacji.

ZASADY I WARUNKI

Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania i aktualizowania niniejszych Zasad i warunków, ale prawo to nie dotyczy istniejących zasad i warunków, zaakceptowanych przez klienta przy składaniu zamówienia. Prosimy co jakiś czas odwiedzać sekcję Zasad i warunków na naszej stronie, by sprawdzić czy nie uległy one zmianie.

STOSOWANE PRAWO - JURYSDYKCJA

Zgoda ta będzie regulowana przez prawo europejskie i polskie, a zwłaszcza przepisy dotyczące kwestii związanych z handlem elektronicznym, sprzedażą na odległość i ochroną konsumenta, i będzie podlegała jurysdykcji sądów w miejscu założenia naszej firmy.

PRODUKTY

Produkty przedstawione na stronach sklepu są produktami wysokiej jakości i spełniają wszystkie wymagane charakterystyki. Zostały one także poddane pełnej analizie pod względem jakości i użytkowania. Zastosowanie produktów w celach innych niż zaproponowane w naszym sklepie internetowym stanowi wyłączną odpowiedzialność klienta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobiste klientów naszej strony traktowane są jako ściśle poufne i wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania powyższych działań oraz do celów informacyjnych. Podając swoje dane osobiste, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i zgadzasz się na wykorzystanie danych przez naszą firmę. Twoje dane osobiste nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagane to będzie w drodze prawnej przez organy egzekucyjne.